Wie zijn wij ?

Het Comité de la Voie Sacrée et de la Voie de la Liberté is een op 29 oktober 1980 opgerichte vereniging.

Het devies «Met inzet terugdenken »drukt haar wens uit de herinnering aan alle soldaten die voor Frankrijk zijn gevallen te doen voortleven.

Jaarlijks worden vijf manifestaties georganiseerd, met als daverende finale de Estafette van de Heilige Vlam tussen Parijs en Verdun, de hoogtepunten van onze «Herinneringsplicht».

De vlam, overgenomen onder de Arc de Triomphe door vertegenwoordigers van de Oudstrijders van Verdun, wordt in een estafetteloop verzorgd door sportmensen van de Association Sportive du Ministère de l’Intérieur (Sportvereniging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) naar het monument voor gevallenen in Verdun gedragen.

Aangezien ieder jaar een eigen bijzonder karakter heeft, ondersteunen wij deze sportieve prestatie steeds door lezingen te geven. Jaarlijks bieden wij lezingen aan die een uur voordat de vlam passeert plaatsvinden in steden die aan het parcours liggen, met als doel de jongeren die aan deze herdenkingsplechtigheden deelnemen voor te bereiden en te vormen.

Dank aan al onze partners en aan allen die ons initiatief steunen.

 

HET BESTUUR

Président fondateur             Jean SARTINI

Vice Président Fondateur     Colonel Léon RODIER

Président d’honneur            Rémi HERMENT

Président                            Maurice MICHELET

Vice-Président                     Philippe SAINT-VANNE

Secrétaire général               Jean-Pierre ISCLA

Secrétaire adjoint                Jean LEQUY

Trésorier                             Norbert JANNOT

Trésorier adjoint                  Aymeric SAINT-VANNE

Délégué pour la Belgique     Jean DAUPHIN

Actions jeunes                    Anaïs LAPEL

Tiphaine LAPEL                   Yves TALAGRAND

Épreuves sportives             Philippe FELTEN

Membres

Gérard GEMINEL

Hubert CHARTIER

Dr Joël MOREL

Guy PARMENTIER

Alain MECHINEAU

Christophe PETIT

 

Bij de oprichting van het Comité de la Voie Sacrée et de la Voie de la Liberté had het vrijwilligersteam nooit durven dromen dat deze estafette van de Heilige Vlam zo’n gewicht zou krijgen.

Wij brengen een nadrukkelijke hulde aan twee mensen :

- Jean Sartini, die als een van de eersten bij de oprichting was betrokken

- Léon Rodier, eveneens een van de grondleggers van dit mooie avontuur, die vanaf 1971 een van de drijvende krachten was achter de nagedachtenis in de Meuse en de vurigste pleitbezorger van de vereniging Souvenir de la Bataille de Verdun.

COMITÉ DE LA VOIE SACRÉE ET DE LA VOIE DE LA LIBERTÉ - 1 avenue du Corps Européen - 55100 Fleury-devant-Douaumont - Tél. 03 29 84 35 34 - Fax : 03 29 84 45 54
© 2018 .