De Hel Van Verdun

« Ze liepen met gebogen hoofd, een doffe blik in hun ogen, gebukt onder hun bepakking..., ze zeiden geen woord, ze kermden niet meer; zelfs de kracht voor een klacht ontbrak hen. In hun blik was een ongekende afgrond van smart te zien..., deze sprakeloze gezichten riepen iets verschrikkelijks: wij hebben het onzegbare meegemaakt. »

Maurice Genevoix

 

Een gordel van forten...

Verdun, uitstekend aan de voorposten van de Franse verdediging, wordt voor de legerstaf een cruciaal bolwerk. In 1914 telt Verdun 28.000 militairen tegenover 13000 inwoners. De citadel is door een netwerk van enkele kilometers tunnel met ondergrondse kazernes verbonden.

Op een grote cirkel met een diameter van 25 kilometer wordt een gordel van 38 forten aangelegd om eventuele vijandelijke aanvallen tegen te houden, versterkt door een grote hoeveelheid bunkers, aangesloten op een spoorwegnet en ondersteund door het geweldige potentieel van de vesting van Verdun.

In 1914 klopt de oorlog voor de tweede maal bij Verdun aan en biedt de stad het hoofd aan een stortregen van staal.

In september 1914 ligt de gefortificeerde zone rond Verdun, de stad van de grensvoorposten, in het hart van een kwetsbare uitloper die van beide zijden wordt bedreigd. Vanaf dat jaar wordt in de Hauts de Meuse zwaar gevochten

In 1915 zet het Duitse leger zijn felle aanvallen in op de twee flanken, het beboste Haute Chevauchée en de heuvelrug Les Éparges. De hoogten die uitzien over de Maas en Verdun worden de inzet van een toekomstig Duits offensief.

Vanaf 1916 richt de Franse legerstaf zich op Verdun als inzet van de overwinning. Nu de forten zijn overrompeld en de verdedigingswerken in het ‘bombardement van Verdun’ zijn vernietigd, moet de frontsoldaat van Verdun zich schuilhouden in de plooien van het reliëf, smalle loopgraven op de steile hellingen aanbrengen en iedere meter verwoest bos verdedigen in een lijdensweg die tien maanden zal duren.

Op 21 februari 1916 starten de Duitse stormtroepen een krachtig offensief dat oprukt naar de gefortificeerde zone rond Verdun. Na een aanval van vijf dagen is de Duitse opmars nog maar vijf kilometer ten noorden van de stad.

Maart 1916 : De slag op de vleugels

Het front verbreedt zich, de Duitsers vallen deze hele wintermaand aan op de vleugels, maar geen van de geslagen bressen bedreigt de verdedigingswerken als geheel. Uit deze maand van vreselijke gevechten komen de Franse krijgstroepen zwaar geslagen maar met onverminderde vechtlust tevoorschijn.

 

Voorjaar-zomer 1916 : ‘De hel van Verdun’

In april en mei treffen de twee legers elkaar in een reeks gevechten van man tegen man: de Hel van Verdun – een smeltkroes van ijzer en vuur, constant gevoed door indrukkwekkende jakobsladders van materiaal en lange cohorten manschappen. Binnen enkele maanden strijd worden deze paar hectaren voor de stad Verdun het symbool van de hele oorlog, gegrift in het geheugen van zowel de Franse als de Duitse soldaten. Op 23 juni breekt de Duitse aanval door de verdedigingslinie, Frankrijk verweert zich en de gevechten van man tegen man voegen zich bij een aanhoudend bombardement. Na een week wordt boven het Ravin des Vignes, op nog geen 2500 meter afstand van Verdun, een laatst frontaal offensief gewaagd. De laatste krachtsinspanning van een door vijf maanden strijd uitgeput Duits leger, waarmee de hoop op een overwinning vervliegt...

COMITÉ DE LA VOIE SACRÉE ET DE LA VOIE DE LA LIBERTÉ - 1 avenue du Corps Européen - 55100 Fleury-devant-Douaumont - Tél. 03 29 84 35 34 - Fax : 03 29 84 45 54
© 2018 .