De herinneringsplicht

« Volkeren zonder herinnering zijn volkeren zonder toekomst. »

In de context van deze jonge eeuw, waarin scepsis heerst, waarden wegvallen en bakens ontbreken, wordt vaak de «herinneringsplicht » aangehaald als een belangrijk aspect van de vorming in het burgerschap van onze jeugd. Opdat de fouten die tot drama’s hebben geleid niet meer zullen worden begaan, is het noodzakelijk terug te vallen op kennis van het verleden om het collectieve geheugen over te brengen op jonge mensen die geen oorlog hebben gekend. Niet alleen om eer te bewijzen aan de mannen en vrouwen die hebben gestreden, hun leven hebben geofferd, gedeporteerd en gemarteld zijn, maar ook om de waarden van de Republiek over te dragen.

Maar de Herinnering is geen zaak die typisch bij de krijgssfeer hoort, voor de jongere generaties is het ook een aspect van hun leven als burger dat wij hun moeten teruggeven. Als zodanig is het overbrengen van de vlam een van de belangrijkste nagedachtenismanifestaties in Frankrijk, die om diverse redenen een gebeurtenis van de eerste orde is:

Het is een groot media-evenement, dat door de verankering in de hoofdstad (Arc de Triomphe, Onbekende Soldaat, Vlam van de Nagedachtenis) een sterk symbolisch karakter heeft, rechtstreeks verbonden met 11 november.

  • Een estafette die zich niet alleen op de nagedachtenis, maar ook op inspanning en sportieve inzet baseert.Een schouwspel dat zeven Franse departementen doorkruist.
  • Het publiek langs de weg wordt steeds omvangrijker en gevarieerder.
  • Een langdurig herdenkingsevenement : een traject van 350 km, afgelegd in drie dagen en twee nachten, omlijst door 75 officiële plechtigheden in de doorkruiste gemeenten.
  • Lezing met discussie in verscheidene doorkruiste steden, onder andere in Parijs, Meaux, La Ferté-sous-Jouarre en Revigny.

 

De herinneringsplicht betekent ook vrede met de verzoening tussen Frankrijk en Duitsland bereiken

Na twee op broedermoord uitgelopen wereldoorlogen waarbij tientallen miljoenen doden vielen, hebben de oorlogvoerenden elkaar eindelijk de hand gereikt. Laten we vooral lering trekken uit de geschiedenis !

Wij hebben vrede, maar overal in de wereld zijn geschillen die voor ons een directe of indirecte dreiging vormen. Wij moeten waakzaam blijven en de grondslagen van ons collectieve geheugen, waarin betekenis, waarden en lessen voor de toekomst besloten liggen, op jongere generaties overbrengen.

 

Jongeren bij herdenkingsactiviteiten betrekken

De plechtigheden moeten meer worden afgestemd op de verwachtingen van de jeugd. Dat is een van de doelen die het Comité de la Voie Sacrée et de la Voie de la Liberté voor ogen heeft bij het overbrengen van de Heilige Vlam van Parijs naar Verdun voorafgaand aan 11 november. Onze activiteit is efficiënt gekoppeld aan voorwerk op scholen uitgaande van de gegevens in dit kleine pedagogische dossier dat wij hun ter hand stellen.

De participatie van scholieren geeft onze plechtigheden een meerwaarde en sluit volledig aan bij een vorming tot burger door een zich toe-eigenen van de herinnering aan conflicten en een bewustwording van hedendaagse problemen die met onze verdediging samenhangen.

 

Vragen die rijzen...

  • De gebeurtenissen van voor 1914 zakken steeds verder weg. Wat te denken, over tien tot twintig jaar, van de herinnering aan 14/18, 39/45, de oorlog in Indo-China, de Algerijnse oorlog... ?
  • Wat te denken van de geleidelijke verdwijning van oud-strijders, de mentaliteitsverandering (minder vaderlandsliefde, minder animo voor het verenigingsleven...)?
  • Moeten we op het verleden gericht blijven ?/span>
  • Moeten we vergeten ?
  • Hoever moeten we gaan in het herdenken?

Vandaar: een algemene mobilisatie tegen de vergetelheid!

« Ik heb bloedend en verminkt vlees gezien en ik vrees dat de geest mee is gestorven. Misschien durven de mensen die bloedrivier die van de Vogezen naar de zee, van Verdun naar Ieper stroomt niet meer over te steken ?

Woorden, nog meer woorden !

De aarde heeft het bloed opgedronken, het gebeente vergaat tot stof, de grote staatsbegraafplaats aller landen is geheel door onkruid overwoekerd. Weldra zijn we klaar voor een nieuwe oogst.»

Jean Guéhenno

COMITÉ DE LA VOIE SACRÉE ET DE LA VOIE DE LA LIBERTÉ - 1 avenue du Corps Européen - 55100 Fleury-devant-Douaumont - Tél. 03 29 84 35 34 - Fax : 03 29 84 45 54
© 2018 .